Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt
 Cuộc Lữ Hành Trên Đất - Vũ Đức Tô Châu
 Cám ơn người (*) - Quốc Việt
 Mùa xuân qua đồng cỏ - Vũ Đức Tô Châu
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Quốc Việt
 Ca dao Ngụy văn Thà - Quốc Việt
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Valentine day không có em - quang hy
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Hương Rơm - quang hy
 Phố Cũ Trong Mưa - quang hy
 Hoàng Lan - quang hy
 Liều - quang hy
 Cali – Mưa Trên Ngày Tháng Cũ... - MH Hoài Linh Phương
 Tâm Khúc Tình Ta. - MH Hoài Linh Phương
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG - Viên Thức, huệ thu
 Chút hương hoa bên kia trời cũ. - MH Hoài Linh Phương
 Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân. - MH Hoài Linh Phương
quantho.net__________

Tác phẩm: 5634
Trang: 5818
Tác giả: 593


bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt


Huệ Thu xin giới thiệu đến bạn đọc
Lửa, Bóng Tối Sẽ Tàn, Rực Sáng...
Thể loại: thơ tự do
Tác giả: nguyễn tứ phương

XIN LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG FILE ÂM THANH, VIDEO .... XIN TRẢ CHI PHÍ 10 USD CHO MỖI FILE KHI ĐĂNG TRÊN WEB QUÁN THƠ. CHÂN THÀNH CẢM TẠ !

www.QuanTho.net


 

 

Gửi Sài Môn Lý Thu

» Tác giả: Nguyễn Khôi, huệ thu, cung diễm
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ xướng họa
» Số lần xem: 8727

1. Gửi Sài Môn Lý Thu

 Lâu không gặp Sài Môn họ Lý
Biền biệt đâu chẳng thấy tăm hơi
Nhớ sao là nhớ, Lý ơi
Vần thơ lục bát, chén mời hiên Tây ............
Thu xào xạc vàng bay trước cửa ...
Mùa trăng này thêm nữa, mấy trăng
Hỏi thăm mấy cánh thu vàng
Ði đâu mà chẳng nói năng một lời
Gió hiu hắt, Thu ơi ta nhắn
Bay về đâu “Mây Trắng Ðầu Non” *
Ta còn rượu Hạnh ba thôn
Ta còn đợi để Sài Môn say cùng
Vắng mặt ngọc rượu không muốn chuốc
Ðường phố quen chân bước thẩn thờ
Ðàn thông nghe gió so tơ
Vi vu gợi nhớ người thơ lạ thường
Ðăm đăm mắt một phương trời nhớ
Mảnh tình thơ ai biết cho không
Niềm riêng, riêng với tấc lòng
Thuyền thơ lại thả theo dòng sông trăng
Thiên Ðường luật bâng khuâng khôn tỏ
Những mơ màng ngọn gió mành tương
Giọng tình chén cúc đưa hương
Tình thơ luống ngậm ngùi thương cho tình
Thà nâng chén cao đình tương biệt
Thà chia tay bên Chiết liễu kiều (*)
Ðể ta còn đứng trông theo
Bóng ai cùng với bóng chiều dần phai
Vườn thơ từ nhạt dấu hài
Thơ ơi, “nhất phiến u hoài” buồn tênh !

Chú Thích:


* tựa 1 tập thơ của Huệ Thu


(*) Chiết Liễu Kiều: bẻ nhánh liễu, theo sách “Tam Phụ Hoàn Ðồ” có chép rằng người đời Hán tiễn bạn đến cầu Bá Kiều thường bẻ cành liễu kàm roi ngựa đê tặng bạn biệt ly. Cầu Bá Kiều do đó được gọi là Chiết Liễu Kiều”. Theo nghĩa bóng là tiễn biệt nhau. Trong Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhạ có câu : Bẻ cành liễu ngâm câu ly hợp/Khuất ngàn dâu qua lối đoạn tràng.

Tú Lắc
11 19 01

Sài Môn Lý Thu họa :

Tình người xưa

Xưa họ Lý trong vườn Ðào Lý
Tình người xưa còn thấy hơi hơi *
Vì thơ, vì bạn ta ơi !
Thu về phương Bắc, người mời hướng Tây
Sực nghe gió thổi bay rèm cửa
Còn ai đâu giờ nữa nhìn trăng
Bao la một cõi trăng vàng
Sao vì nhau chẳng nói năng nửa lời ?
Xa dường ấy tình ơi khó nhắn,
Chỉ trùng trùng mây trắng sườn non
Ai về đứng giữa cô thôn
Vì ai thưa hộ Sài Môn cho cùng
Rượu còn đó chén không chẳng chuốc
Ðường còn đây sóng bước thẩn thờ
Con tằm đã kiếp vương tơ
Nhớ ai như nhớ bạn thơ dị thường
Bốn phương góp một phương thương nhớ
Người một phương, người có hay không ?
Tạ ai duy một một tấm lòng
Buồn sao dễ gửi ngược giòng sông trăng
Dưới ngọn nến bâng khuâng mờ tỏ
Tưởng từ đâu sóng gió sông Tương
Sông Tương lưu một làn hương
Hồ Xuân Hương trước đau thương vì tình
Ai ở chốn cao đình tống biệt
Ðể thiên ma bách chiết vì Kiều **
Mình đi trăng dõi dõi theo
Bóng người thôi đã một chiều nhạt phai
Làn rêu còn đọng dấu hài
Làm sao cho nỗi cảm hoài nhẹ tênh !

Chú thích:

* hơi hơi : chút chút
** thiên ma bách chiết : chiết là gẫy, ma là mài. Chữ Hán có câu “Thiên ma bách chiết” có nghĩa là ngàn mài trăm gẫy- ý muốn nói nhiều điều khổ sở . Trong Cung Oán Ngâm Khúc có câu : Ðòi những kẻ thiên ma bách chiết / Hình thì còn bụng chết đòi nau.

Sài Môn Lý Thu
12 07 01


Nguyễn Khôi - Kính họa
 thơ Tú Lắc :
 
     
GỬI SÀI MÔN HỌ LÝ
 
Ta hội ngộ Sài Môn họ Lý
Quạnh hơi thu hệ lụy im hơi
Như là chẳng gặp Lý ơi
Qua đình chiết liễu bên trời phương Tây
Hoa lau rụng bay bay muôn cửa
Áo xanh chàng Tư Mã đượm trăng
Trời ơi,sóng biếc cát vàng
Tỳ Bà ai gảy vang vang tiếng lời ?
Cơn gió tuyết...nhạn rơi ai nhắn
Thấy chi đâu "Mây Trắng Đầu Non"
Còn đâu tửu Hạnh Hoa Thôn
Túi thơ lếch thếch Sài Môn ghé cùng...
Gặp Người đẹp lâng lâng rượu chuốc
Đường xứ người lạc bước thẩn thơ
Đập đàn bực dứt dây tơ
Cố hương còn có ai mơ khác thường ?
Khóe mắt phượng một đường lệ nhớ
Chút tình thơ ai có ai không
Nhớ quê còn một tấc lòng
Thuyền thơ xin đắm giữa dòng sông trăng...
Thiên tuyệt bút thăng trầm mờ tỏ
Ai mơ màng lệ rỏ sông Tương
Ngoài vườn bông Huệ thoảng hương
Đã tàn cuộc rượu còn vương tơ tình...
Xin bẻ liễu bên đình tặng biệt
Vọng dặm dài đến chết duyên Kiều
Bên trời Thi sĩ trông theo
Bóng người Nương tử nắng chiều phôi phai
Thi đàn từ vắng gót hài
Tình thơ một gói thu hoài nhẹ tênh...
 
          Góc Thành Nam Hà Nội -15-9-2010
             Nguyễn Khôi - Kính họa...


Sài Môn họa thơ Nguyễn Khôi :

Tôi, Sài Môn, nhưng không họ Lý 
Gọi nhầm người, gạt lụy im hơi!
Coi như chẳng gặp ai ơi
Qua Đình chi chỉ thấy trời phía Tây?
 
Hoa tàn rụng hoa bay trước cửa
Mặc kệ chàng Tư Mã tìm trăng
Trăng rơi trên bãi cát vàng
Văn Quân có thể sợ vang, im lời?
 
Mai mốt tuyết, nhạn rơi câu nhắn
Thì rách màn Mây Trắng Đầu Non!
Ai về nép mặt xóm thôn
Rộng đây một cánh  Sài Môn có cùng...
 
Ai đẹp thế mà lâng rượu chuốc?
Ai buồn ai mà bước thẩn thơ?
Thà đi bứt hết dây tơ
Bá Nha đâu nữa giấc mơ vô thường!
 
Tử Kỳ đã lạc đường mong nhớ
Thì tiếng đàn nghe có như không!
Xưa nay bằng hữu một lòng
Không cho Thơ lạnh một dòng lệ trăng!
 
Ôi trăng mộng khi trầm khi tỏ
Có buồn thì lệ nhỏ sông Tương
Mặc cho hoa Huệ bay hương
Mặc cuộc ruợu còn vương ân tình!
 
Đừng bẻ liễu cho đình biền biệt
Đừng nghĩ liều mà chết Thúy Kiều
Hãy nhìn theo!  Hãy trông theo!
Đắp lên vai mảnh khăn chiều dẫu phai...
 
Thềm Thơ từ vắng dấu hài
Thấy không ai đó u hoài gì ai!


Sài Môn Lý Thu


2011-11-18 23:52:23Rating: 2.7/5 (34 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quantho.net nữa.)bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt

 Người Sống Sót Trở Về - Nguyên Hoàng Bảo Việt, Nguyễn Văn Thành
 Khúc Ca Quy Ẩn / Đoàn Người Phiêu Bạt & Hành Phương Tây - Tường Linh, sài môn chủ nhân, Quốc Việt
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh
 Qua Cầu Đắng Cay - hàn thiên lương
 Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh
 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ

phụ trách quán thơ
Huệ Thu
saimonchunhan@gmail.com

Follow Us


 HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu, hà thượng nhân
 Vui Tuổi Hạc - hà thượng nhân, nhiều tác giả..., Đông Anh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 Chiêm Bao & Một Năm - đỗ thành
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
 KẺ HÀNH HƯƠNG TỪ ĐỜI ĐẾN THƠ [Trường ca] - nguyễn hoàng đức
 Bên Trời Lận Đận [Thi tập] - hà thượng nhân
 Mỗi Năm Thêm Tuổi - Võ Đình Tiên, Lê Kim, Githéa
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Một Đời Bụi Phấn - Vũ Trầm Tư


trang chính    100 tác phẩm mới Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)