Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt
 Cuộc Lữ Hành Trên Đất - Vũ Đức Tô Châu
 Cám ơn người (*) - Quốc Việt
 Mùa xuân qua đồng cỏ - Vũ Đức Tô Châu
 Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Quốc Việt
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Ca dao Ngụy văn Thà - Quốc Việt
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Valentine day không có em - quang hy
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Hương Rơm - quang hy
 Hoàng Lan - quang hy
 Phố Cũ Trong Mưa - quang hy
 Liều - quang hy
 Cali – Mưa Trên Ngày Tháng Cũ... - MH Hoài Linh Phương
 Tâm Khúc Tình Ta. - MH Hoài Linh Phương
 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG - Viên Thức, huệ thu
 Chút hương hoa bên kia trời cũ. - MH Hoài Linh Phương
 Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân. - MH Hoài Linh Phương
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
quantho.net__________

Tác phẩm: 5634
Trang: 5818
Tác giả: 593


bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt


Huệ Thu xin giới thiệu đến bạn đọc
Khúc Thu
Thể loại: thơ tình
Tác giả: trang saigon

XIN LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG FILE ÂM THANH, VIDEO .... XIN TRẢ CHI PHÍ 10 USD CHO MỖI FILE KHI ĐĂNG TRÊN WEB QUÁN THƠ. CHÂN THÀNH CẢM TẠ !

www.QuanTho.net


 

 

Hận Buồn Chiến Bại

» Tác giả: nhật hồng nguyễn thanh vân
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ chuyển thể
» Số lần xem: 8531

1. Hận Buồn Chiến Bại

HẬN BUỒN CHIẾN BẠI ??!!
 
(Để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4/75)
 
                                              
        Hận buồn chiến bại cờ rơi,
Giáp binh súng gãy, chôn vùi thảm thương ?! .....
        Nát tan đồn lũy xác tàn,
Mịt mờ mưa gió, hờn mang tủi rầu.
        Tả tơi, đau xót, mộng sầu,
Khóc đời mất nước ?... úa nhầu hồn thơ !
        Máu tuôn thấm lạnh lòng tơ,
Lệ trào nhục quốc, thẩn thờ trí… thân !
 
Xin dùng chữ của8 câu Lục Bát trên sắp
xếp lại thành bài thơ với 20 cách đọc:
 
1.- Đọc Xuôi :
 
Tơ lòng thấm máu lệ trào tuôn,              
Nước mất đời thương khóc thảm buồn.
Mờ mịt gió tàn thân bại chiến,
Tả tơi mưa lạnh xác vùi chôn.
Cờ rơi hận tủi rầu binh giáp,             
Súng gãy hờn đau xót lũy đồn.         
Thờ thẩn trí sầu mang nhục quốc,
Thơ nhầu úa mộng nát tan hồn ! 
                                                          
2.- Đọc Ngược :
 
Hồn tan nát mộng úa nhầu thơ,   
Quốc nhục mang sầu trí thẩn thờ !
Đồn lũy xót đau hờn gãy súng,  
Giáp binh rầu tủi hận rơi cờ !  
Chôn vùi xác lạnh mưa tơi tả,
Chiến bại thân tàn gió mịt mờ !
Buồn thảm khóc thương đời mất nước,
Tuôn trào lệ máu thấm lòng tơ !
 
3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài xuôi :
 
Thấm máu… lệ trào tuôn…
Đời thương… khóc thảm buồn…
Gió tàn… thân bại chiến…
Mưa lạnh… xác vùi chôn…
Hận tủi…rầu binhgiáp…
Hờn đau… xót lũy đồn…
Trí sầu… mang nhục quốc…
Úa mộng… nát tan hồn…
 
 
4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài ngược :
 
Nát mộng… úa nhầu thơ…
Mang sầu… trí thẩn thờ…
Xót đau… hờn gãy súng…
Rầu tủi… hận rơi cờ…
Xác lạnh… mưa tơi tả…
Thân tàn… gió mịt mờ…
Khóc thương… đời mất nước…
Lệ máu… thấm lòng tơ…
 
 
5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi :
 
Máu lệ trào tuôn…
Thương khóc thảm buồn…
Tàn thân bại chiến…
Lạnh xác vùi chôn…
Tủi rầu binh giáp…
Đau xót lũy đồn…
Sầu mang nhục quốc…
Mộng nát tan hồn…
 
 
6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài ngược :
 
Mộng úa nhầu thơ…
Sầu trí thẩn thờ…
Đau hờn gãy súng…
Tủi hận rơi cờ…
Lạnh mưa tơi tả…
Tàn gió mịt mờ…
Thương đời mất nước…
Máu thấm lòng tơ…
 
 
7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài xuôi :
 
Lệ trào tuôn…
Khóc thảm buồn…
Thân bại chiến…
Xác vùi chôn…
Rầu binh giáp…
Xót lũy đồn…
Mang nhục quốc…
Nát tan hồn…
 
 
8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài ngược :
 
Úa nhầu thơ…
Trí thẩn thờ…
Hờn gãy súng…
Hận rơi cờ…
Mưa tơi tả…
Gió mịt mờ…
Đời mất nước…
Thấm lòng tơ…
 
 
9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài xuôi :
 
Tơ lòng thấm máu…
Nước mất đời thương…
Mờ mịt gió tàn…
Tả tơi mưa lạnh…
Cờ rơi hận tủi…
Súng gãy hờn đau…
Thờ thẩn trí sầu…
Thơ nhầu úa mộng…
 
 
 10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài ngược :
 
Hồn tan nát mộng…
Quốc nhục mang sầu…
Đồn lũy xót đau…
Giáp binh rầu tủi…
Chôn vùi xác lạnh…
Chiến bại thân tàn…
Buồn thảm khóc thương…
Tuôn trào lệ máu…
 
 
11.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
       nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Úa mộng… nát tan hồn…
Trí sầu… mang nhục quốc…
Hờn đau… xót lũy đồn…
Hận tủi… rầu binh giáp…
Mưa lạnh… xác vùi chôn…
Gió tàn… thân bại chiến…
Đời thương… khóc thảm buồn…
Thấm máu… lệ trào tuôn…
 
 
12.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu bài ngược,
       nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Lệ máu… thấm lòng tơ…
Khóc thương… đời mất nước…
Thân tàn… gió mịt mờ…
Xác lạnh… mưa tơi tả…
Rầu tủi… hận rơi cờ…
Xót đau… hờn gãy súng…
Mang sầu… trí thẩn thờ…
Nát mộng… úa nhầu thơ…
 
 
13.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Mộng nát tan hồn…
Sầu mang nhục quốc…
Đau xót lũy đồn…
Tủi rầu binh giáp…
Lạnh xác vùi chôn…
Tàn thân bại chiến…
Thương khóc thảm buồn…
Máu lệ trào tuôn…
 
 
14.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài ngược,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Máu thấm lòng tơ…
Thương đời mất nước…
Tàn gió mịt mờ…
Lạnh mưa tơi tả…
Tủi hận rơi cờ…
Đau hờn gãy súng…
Sầu trí thẩn thờ…
Mộng úa nhầu thơ…
 
 
15.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Nát tan hồn…
Mang nhục quốc…
Xót lũy đồn…
Rầu binh giáp…
Xác vùi chôn…
Thân bại chiến…
Khóc thảm buồn…
Lệ trào tuôn…
 
 
16.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu bài ngược,
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Thấm lòng tơ…
Đời mất nước…
Gió mịt mờ…
Mưa tơi tả…
Hận rơi cờ…
Hờn gãy súng…
Trí thẩn thờ…
Úa nhầu thơ…
 
 
17.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài xuôi :
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Thơ nhầu úa mộng…
Thờ thẩn trí sầu…
Súng gãy hờn đau…
Cờ rơi hận tủi…
Tả tơi mưa lạnh…
Mờ mịt gió tàn…
Nước mất đời thương…
Tơ lòng thấm máu…
 
 
18.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu bài ngược :
        nhưng đọc từ câu dưới lên :
 
Máu thấm lòng tơ…
Thương đời mất nước…
Tàn gió mịt mờ…
Lạnh mưa tơi tả…
Tủi hận rơi cờ…
Đau hờn súng gãy…
Sầu trí thẩn thờ…
Mộng úa nhầu thơ…
 
 
19.- Đọc Bài Xuôi như thơ tự do :
 
Tơ lòng…
Thấm máu…
Lệ trào tuôn…
 
Nước mất…
Đời thương…
Khóc thảm buồn…
 
Mờ mịt…
Gió tàn…
Thân bại chiến…
 
Tả tơi…
Mưa lạnh…
Xác vùi chôn…
 
Cờ rơi…
Hận tủi…
Rầu binh giáp…
 
Súng gãy…
Hờn đau…
Xót lũy đồn…
 
Thờ thẩn…
Trí sầu…
Mang nhục quốc…
 
Thơ nhầu…
Úa mộng…
Nát tan hồn…
 
 
20.- Đọc Bài Ngược như thơ tự do :
 
Hồn tan…
Nát mộng…
Úa nhầu thơ…
 
Quốc nhục…
Mang sầu…
Trí thẩn thờ…
 
Đồn lũy…
Xót đau…
Hờn gãy súng…
 
Giáp binh…
Rầu tủi…
Hận rơi cờ…
 
Chôn vùi…
Xác lạnh…
Mưa tơi tả…
 
Chiến bại…
Thân tàn…
Gió mịt mờ…
 
Buồn thảm…
Khóc thương…
Đời mất nước…
 
Tuôn trào…
Lệ máu…
Thấm lòng tơ…
__________________


Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân


2010-04-30 16:33:02Rating: 2.3/5 (36 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quantho.net nữa.)bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt

 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh
 Qua Cầu Đắng Cay - hàn thiên lương
 Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh
 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ
 TẦU NÔ MỘ KHÚC - tâm thanh
 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà - tâm thanh

phụ trách quán thơ
Huệ Thu
saimonchunhan@gmail.com

Follow Us


 Vui Tuổi Hạc - hà thượng nhân, nhiều tác giả..., Đông Anh
 Bên Trời Lận Đận [Thi tập] - hà thượng nhân
 Chùm Thơ Thiếu Nhi - nguyễn lãm thắng
 KẺ HÀNH HƯƠNG TỪ ĐỜI ĐẾN THƠ [Trường ca] - nguyễn hoàng đức
 HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu, hà thượng nhân
 Mỗi Năm Thêm Tuổi - Võ Đình Tiên, Lê Kim, Githéa
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Hậu giang thương nhớ - phạm thành tính
 Về Quê Hương An Giang - đông hòa-nguyễn chí hiệp


trang chính    100 tác phẩm mới Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)