Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt
 Cuộc Lữ Hành Trên Đất - Vũ Đức Tô Châu
 Cám ơn người (*) - Quốc Việt
 Mùa xuân qua đồng cỏ - Vũ Đức Tô Châu
 Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Quốc Việt
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Ca dao Ngụy văn Thà - Quốc Việt
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Valentine day không có em - quang hy
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Hương Rơm - quang hy
 Hoàng Lan - quang hy
 Phố Cũ Trong Mưa - quang hy
 Liều - quang hy
 Cali – Mưa Trên Ngày Tháng Cũ... - MH Hoài Linh Phương
 Tâm Khúc Tình Ta. - MH Hoài Linh Phương
 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG - Viên Thức, huệ thu
 Chút hương hoa bên kia trời cũ. - MH Hoài Linh Phương
 Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân. - MH Hoài Linh Phương
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
quantho.net__________

Tác phẩm: 5634
Trang: 5818
Tác giả: 593


bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt


Huệ Thu xin giới thiệu đến bạn đọc
một vệt nắng chiều
Thể loại: thơ 7 chữ
Tác giả: trần trung tá

Xin lưu ý: Là một Quán thơ, nên những bài thơ của các thi khách gửi đến hằng ngày, nếu nội dung không có ác ý và lời lẽ không làm tỗn thương ai , chúng tôi sẽ post lên trang của quantho.net trong tuần đó , tuy nhiên quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài thơ ấy , bài nào nếu quý khách thấy không chấp nhận được xin email cho ban biên tập biết rõ lý do , ban biên tập Văn tuyển chúng tôi luôn hoan nghinh những ý kiến xây dựng và đóng góp của quý vị. Những bài đã post lên những ngày tháng trước vẫn còn lưu lại, chúng tôi không xóa, quý vị có thể vào thư mục search tên tác giả và sẽ tìm thấy bài hay tác giả mà quý vị muốn tìm.

www.QuanTho.net


 

 

THU CHIỀU (Bài Thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác)

» Tác giả: nhật hồng nguyễn thanh vân
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ chuyển thể
» Số lần xem: 13158

1. THU CHIỀU (Bài Thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác)

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Bài Xuôi :

Thu chiều nắng quyện bóng tà dương,
Sóng lặng sông đầy gió thoảng hương.
Du khách luyến say hồn mộng gởi, ........
Lướt thuyền mơ cảm ý tình vương.
Thơ đề bút vẽ mầu tha thiết,
Nhạc trổi đàn ngân điệu mến thương.
Cờ rượu thú vui nhàn lạc hưởng,
Tơ vàng sắc thắm nước lồng gương.

2.- Bài Ngược :

Gương lồng nước thắm sắc vàng tơ,
Hưởng lạc nhàn vui thú rượu cờ.
Thương mến điệu ngân đàn trổi nhạc,
Thiết tha mầu vẽ bút đề thơ.
Vương tình ý cảm mơ thuyền lướt,
Gởi mộng hồn say luyến khách du.
Hương thoảng gió đầy sông lặng sóng,
Dương tà bóng quyện nắng chiều thu.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Nắng quyện bóng tà dương…
Sông đầy gió thoảng hương…
Luyến say hồn mộng gởi…
Mơ cảm ý tình vương…
Bút vẽ mầu tha thiết…
Đàn ngân điệu mến thương…
Thú vui nhàn lạc hưởng…
Sắc thắm nước lồng gương…

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Nước thắm sắc vàng tơ…
Nhàn vui thú rượu cờ…
Điệu ngân đàn trổi nhạc…
Mầu vẽ bút đề thơ…
Ý cảm mơ thuyền lướt…
Hồn say luyến khách du…
Gió đầy sông lặng sóng…
Bóng quyện nắng chiều thu…


5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Quyện bóng tà dương…
Đầy gió thoảng hương…
Say hồn mộng gởi…
Cảm ý tình vương…
Vẽ mầu tha thiết…
Ngân điệu mến thương…
Vui nhàn lạc hưởng…
Thắm nước lồng gương…


6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Thắm sắc vàng tơ…
Vui thú rượu cờ…
Ngân đàn trổi nhạc…
Vẽ bút đề thơ…
Cảm mơ thuyền lướt…
Say luyến khách du…
Đầy sông lặng sóng…
Quyện nắng chiều thu…


7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Bóng tà dương…
Gió thoảng hương…
Hồn mộng gởi…
Ý tình vương…
Mầu tha thiết…
Điệu mến thương…
Nhàn lạc hưởng…
Nước lồng gương…


8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Sắc vàng tơ…
Thú rượu cờ…
Đàn trổi nhạc…
Bút đề thơ…
Mơ thuyền lướt…
Luyến khách du…
Sông lặng sóng…
Nắng chiều thu…


9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

Thu chiều nắng quyện…
Sóng lặng sông đầy…
Du khách luyến say…
Lướt thuyền mơ cảm…
Thơ đề bút vẽ…
Nhạc trổi đàn ngân…
Cờ rượu thú vui…
Tơ vàng sắc thắm…


10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Gương lồng nước thắm…
Hưởng lạc nhàn vui…
Thương mến điệu ngân…
Thiết tha mầu vẽ…
Vương tình ý cảm…
Gởi mộng hồn say…
Hương thoảng gió đầy…
Dương tà bóng quyện…


11.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Sắc thắm nước lồng gương…
Thú vui nhàn lạc hưởng…
Đàn ngân điệu mến thương…
Bút vẽ mầu tha thiết…
Mơ cảm ý tình vương…
Luyến say hồn mộng gởi…
Sông đầy gió thoảng hương…
Nắng quyện bóng tà dương…

12.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên.

Bóng quyện nắng chiều thu…
Gió đầy sông lặng sóng…
Hồn say luyến khách du…
Ý cảm mơ thuyền lướt…
Mầu vẽ bút đề thơ…
Điệu ngân đàn trổi nhạc…
Nhàn vui thú rượu cờ…
Nước thắm sắc vàng tơ…


13.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Thắm nước lồng gương…
Vui nhàn lạc hưởng…
Ngân điệu mến thương…
Vẽ mầu tha thiết…
Cảm ý tình vương…
Say hồn mộng gởi…
Đầy gió thoảng hương…
Quyện bóng tà dương…

14.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Quyện nắng chiều thu…
Đầy sông lặng sóng…
Say luyến khách du…
Cảm mơ thuyền lướt…
Vẽ bút đề thơ…
Ngân đàn trổi nhạc…
Vui thú rượu cờ…
Thắm sắc vàng tơ…


15.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Nước lồng gương…
Nhàn lạc hưởng…
Điệu mến thương…
Mầu tha thiết…
Ý tình vương…
Hồn mộng gởi…
Gió thoảng hương…
Bóng tà dương…

16.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Nắng chiều thu…
Sông lặng sóng…
Luyến khách du…
Mơ thuyền lướt…
Bút đề thơ…
Đàn trổi nhạc…
Thú rượu cờ…
Sắc vàng tơ…


17.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Tơ vàng sắc thắm…
Cờ rượu thú vui…
Nhạc trổi đàn ngân…
Thơ đề bút vẽ…
Lướt thuyền mơ cảm…
Du khách luyến say…
Sóng lặng sông đầy…
Thu chiều nắng quyện…

18.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Dương tà bóng quyện…
Hương thoảng gió đầy…
Gởi mộng hồn say…
Vương tình ý cảm…
Thiết tha mầu vẽ…
Thương mến điệu ngân…
Hưởng lạc nhàn vui…
Gương lồng nước thắm…

19.- Đọc Xuôi như thơ tự do :

Thu chiều…
Nắng quyện…
Bóng tà dương…

Sóng lặng…
Sông đầy…
Gió thoảng hương…

Du khách…
Luyến say…
Hồn mộng gởi…

Lướt thuyền…
Mơ cảm…
Ý tình vương…

Thơ đề…
Bút vẽ…
Mầu tha thiết…

Nhạc trổi…
Đàn ngân…
Điệu mến thương…

Cờ rượu…
Thú vui…
Nhàn lạc hưởng…

Tơ vàng…
Sắc thắm…
Nước lồng gương…20.- Đọc Ngược như thơ tự do :

Gương lồng…
Nước thắm…
Sắc vàng tơ…

Hưởng lạc…
Nhàn vui…
Thú rượu cờ…

Thương mến…
Điệu ngân…
Đàn trổi nhạc…

Thiết tha…
Mầu vẽ…
Bút đề thơ…

Vương tình…
Ý cảm…
Mơ thuyền lướt…

Gởi mộng…
Hồn say…
Luyến khách du…

Hương thoảng…
Gió đầy…
Sông lặng sóng…

Dương tà…
Bóng quyện…
Nắng chiều thu…B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “THU CHIỀU” SẮP
XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :

Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Gió gởi tình vương quyện sắc tơ,
Nắng vàng vui lạc thú chiều thu.
Mến thương nhạc trổi đàn ngân điệu,
Tha thiết hồn say thoảng rượu cờ.

Đề bút vẽ mầu sông lặng sóng,
Đầy hương mộng hưởng khách nhàn du.
Bóng tà dương luyến mơ thuyền lướt,
Nước thắm lồng gương cảm ý thơ.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Nắng vàng quyện thắm bóng tà dương,
Thuyền lướt đàn ngân trổi điệu thương.
Mến cảm thơ đề mơ lạc thú,
Luyến hồn say hưởng gió đầy hương.

Khách du bút vẽ mầu tha thiết,
Chiều nước lồng gương thoảng sắc thu.
Cờ rượu nhàn vui sông lặng sóng,
Ý tình gởi mộng nhạc vương tơ.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Nắng quyện hồn thu đầy ý cảm,
Chiều vàng mơ luyến bóng tà dương.
Thơ đề tha thiết say mầu vẽ
Nhạc trổi đàn ngân điệu mến thương.

Nước thắm lồng gương sông lặng sóng,
Rượu cờ lạc thú sắc tơ vương.
Hưởng nhàn du khách vui thuyền lướt,
Gió gởi bút tình mộng thoảng hương.Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Mầu thu nắng gởi bóng tà dương,
Nhạc trổi đàn ngân gió thoảng hương.
Chiều luyến mơ hồn say bút vẽ,
Mộng vàng quyện thắm sắc tơ vương.

Lướt thuyền tha thiết tình du khách,
Cảm ý thơ đề điệu mến thương.
Cờ rượu thú vui nhàn lạc hưởng,
Đầy sông lặng sóng nước lồng gương.


Bài “Bát Cú 1” :

Nắng quyện mầu thu gió thoảng hương,
Sông đầy sóng lặng bóng tà dương.
Lướt thuyền mộng luyến say hồn gởi,
Du khách tình mơ cảm ý vương.
Nhạc trổi đàn ngân tơ sắc thắm,
Thơ đề bút vẽ nước lồng gương.
Thú nhàn lạc hưởng vui cờ rượu,
Chiều thiết tha vàng điệu mến thương.

Bài “Bát Cú 2” :

Nước đầy sông lặng sóng tà dương,
Hưởng thú nhàn thu gió thoảng hương.
Du khách luyến mơ hồn lạc mộng,
Lướt thuyền say cảm bóng lồng gương.
Đàn ngân nhạc trổi tình tha thiết,
Bút vẽ thơ đề điệu mến thương.
Chiều quyện nắng vàng mầu sắc thắm,
Rượu cờ vui gởi ý tơ vương.

Bài “Bát Cú 3” :

Chiều quyện vàng thu gởi ý vương,
Thú nhàn hưởng mộng gió tà dương.
Thơ đề nhạc trổi tình tha thiết,
Bút vẽ đàn ngân điệu mến thương.
Thuyền lướt cảm mơ hồn lạc bóng,
Khách du say luyến nước lồng gương.
Sông đầy sóng lặng vui cờ rượu,
Nắng thoảng mầu tơ sắc thắm hương.


Bài “Bát Cú 4” :

Dương tà quyện bóng sắc vàng tơ,
Ý cảm tình vương thắm rượu cờ.
Tha thiết điệu ngân đàn trổi nhạc,
Mến thương mầu vẽ bút đề thơ.
Sông đầy mộng hưởng mơ thuyền lướt,
Sóng lặng hồn say luyến khách du.
Nắng gởi hương chiều vui thoảng gió,
Nước lồng gương lạc thú nhàn thu.


Bài “Lục Bát 1” :

Bóng chiều nước thắm lồng gương,
Khách du mộng gởi nắng vàng đề thơ.
Lướt thuyền vui thú rượu cờ,
Cảm hồn bút lạc ý mơ trổi đàn.
Thiết tha mầu vẽ mến thương,
Đầy sông sóng lặng tà dương hưởng nhàn.
Thoảng ngân điệu nhạc quyện hương,
Gió thu say luyến sắc vương tơ tình.


Bài “Lục Bát 2” :

Nắng chiều quyện sắc tà dương,
Rượu cờ hưởng thú lạc nhàn khách du
Lướt thuyền vui thắm ý thu
Đầy sông lặng sóng hồn mơ thoảng đàn.
Vẽ mầu nước bóng lồng gương,
Trổi ngân điệu nhạc say hương mộng vàng.
Thơ đề cảm mến tơ vương,
Thiết tha gởi gió luyến thương ý tình.Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Mầu bút vẽ, thiết tha say cảm,
Trổi đàn ngân, tơ thắm ý vương.
Mến đề mơ điệu luyến thương,
Đầy sông lặng sóng mộng vàng khách du.
Thú cờ rượu, hồn thơ nhàn lạc,
Lướt thuyền vui, hưởng sắc tà dương.
Nhạc chiều quyện gió thoảng hương,
Nắng thu bóng nước lồng gương gởi tình.


Bài “Song Thất Lục Bát” 2 :

Thú cờ rượu, điệu ngân trổi nhạc,
Nắng vàng vui, nhàn lạc ý vương.
Quyện mầu thu thắm thoảng hương,
Gởi hồn bút cảm vẽ gương nước lồng.
Thuyền lướt gió, đầy sông lặng sóng,
Du khách say, luyến mộng đề thơ.
Tà dương tha thiết sắc tơ,
Hưởng tình thương mến đàn mơ bóng chiều.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

2009-09-03 23:26:44Rating: 2.9/5 (41 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quantho.net nữa.)bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt

 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh
 Qua Cầu Đắng Cay - hàn thiên lương
 Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh
 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ
 TẦU NÔ MỘ KHÚC - tâm thanh
 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà - tâm thanh

phụ trách quán thơ
Huệ Thu
saimonchunhan@gmail.com

Follow Us


 Vui Tuổi Hạc - hà thượng nhân, nhiều tác giả..., Đông Anh
 Bên Trời Lận Đận [Thi tập] - hà thượng nhân
 Chùm Thơ Thiếu Nhi - nguyễn lãm thắng
 KẺ HÀNH HƯƠNG TỪ ĐỜI ĐẾN THƠ [Trường ca] - nguyễn hoàng đức
 HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu, hà thượng nhân
 Mỗi Năm Thêm Tuổi - Võ Đình Tiên, Lê Kim, Githéa
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Hậu giang thương nhớ - phạm thành tính
 Về Quê Hương An Giang - đông hòa-nguyễn chí hiệp


trang chính    100 tác phẩm mới Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)