Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt
 Cuộc Lữ Hành Trên Đất - Vũ Đức Tô Châu
 Cám ơn người (*) - Quốc Việt
 Mùa xuân qua đồng cỏ - Vũ Đức Tô Châu
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Quốc Việt
 Ca dao Ngụy văn Thà - Quốc Việt
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Valentine day không có em - quang hy
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Hương Rơm - quang hy
 Hoàng Lan - quang hy
 Phố Cũ Trong Mưa - quang hy
 Liều - quang hy
 Cali – Mưa Trên Ngày Tháng Cũ... - MH Hoài Linh Phương
 Tâm Khúc Tình Ta. - MH Hoài Linh Phương
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG - Viên Thức, huệ thu
 Chút hương hoa bên kia trời cũ. - MH Hoài Linh Phương
 Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân. - MH Hoài Linh Phương
quantho.net__________

Tác phẩm: 5634
Trang: 5818
Tác giả: 593


bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt


Xin giới thiệu đến bạn đọc
Bềnh bồng theo từng nhịp thở...
Thể loại: thơ ngâm
Tác giả: tâm thơ ngô nguyễn trần

Xin lưu ý: Là một Quán thơ, nên những bài thơ của các thi khách gửi đến hằng ngày, nếu nội dung không có ác ý và lời lẽ không làm tỗn thương ai , chúng tôi sẽ post lên trang của quantho.net trong tuần đó , tuy nhiên quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài thơ ấy , bài nào nếu quý khách thấy không chấp nhận được xin email cho ban biên tập biết rõ lý do , ban biên tập Văn tuyển chúng tôi luôn hoan nghinh những ý kiến xây dựng và đóng góp của quý vị. Những bài đã post lên những ngày tháng trước vẫn còn lưu lại, chúng tôi không xóa, quý vị có thể vào thư mục search tên tác giả và sẽ tìm thấy bài hay tác giả mà quý vị muốn tìm.

www.QuanTho.net


 

 

MỘNG RÃ RỜI

» Tác giả: nhật hồng nguyễn thanh vân
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ chuyển thể
» Số lần xem: 9606

1. Mộng Rã Rời

(Bài thơ có 22 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác)

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Đọc Xuôi :

Đời tủi hận tình duyên trái ngang,
Tiếc thương hồn rũ liễu xuân tàn.
Thôi đành dứt mộng lòng say đắm, .......
Đứt đoạn lìa mê trí khổ mang ?
Cười cợt phấn hoa vùi gấm ngọc,
Lỡ lầm hương sắc lụy son vàng.
Vơi đầy lệ đẫm chìm thân xác,
Rời rã tim sầu phận nát tan !
2.- Đọc Ngược :
Tan nát phận sầu tim rã rời.
Xác thân chìm đẫm lệ đầy vơi.
Vàng son lụy sắc hương lầm lỡ.
Ngọc gấm vùi hoa phấn cợt cười.
Mang khổ trí mê lìa đoạn đứt ?
Đắm say lòng mộng dứt đành thôi.
Tàn xuân liễu rũ hồn thương tiếc,
Ngang trái duyên tình hận tủi đời !

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :
Hận tình duyên trái ngang…
Hồn rũ liễu xuân tàn…
Dứt mộng lòng say đắm…
Lìa mê trí khổ mang…
Phấn hoa vùi gấm ngọc…
Hương sắc lụy son vàng…
Lệ đẫm chìm thân xác…
Tim sầu phận nát tan…

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
Phận sầu tim rã rời…
Chìm đẫm lệ đầy vơi…
Lụy sắc hương lầm lỡ…
Vùi hoa phấn cợt cười…
Trí mê lìa đoạn đứt…
Lòng mộng dứt đành thôi…
Liễu rũ hồn thương tiếc…
Duyên tình hận tủi đời !

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :
Tình duyên trái ngang…
Rũ liễu xuân tàn…
Mộng lòng say đắm…
Mê trí khổ mang…
Hoa vùi gấm ngọc…
Sắc lụy son vàng…
Đẫm chìm thân xác…
Sầu phận nát tan…

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
Sầu tim rã rời…
Đẫm lệ đầy vơi…
Sắc hương lầm lỡ…
Hoa phấn cợt cười….
Mê lìa đoạn đứt…
Mộng dứt đành thôi…
Rũ hồn thương tiếc…
Tình hận tủi đời…


7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :
Duyên trái ngang…
Liễu xuân tàn…
Lòng say đắm…
Trí khổ mang…
Vùi gấm ngọc…
Lụy son vàng…
Chìm thân xác…
Phận nát tan…
8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :
Tim rã rời…
Lệ đầy vơi…
Hương lầm lỡ…
Phấn cợt cười…
Lìa đoạn đứt…
Dứt đành thôi…
Hồn thương tiếc…
Hận tủi đời…

9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :
Đời tủi hận tình…
Tiếc thương hồn rũ…
Thôi đành dứt mộng…
Đứt đoạn lìa mê…
Cười cợt phấn hoa…
Lỡ lầm hương sắc…
Vơi đầy lệ đẫm…
Rời rã tim sầu…
10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :
Tan nát phận sầu…
Xác thân chìm đẫm…
Vàng son lụy sắc…
Ngọc gấm vùi hoa…
Mang khổ trí mê…
Đắm say lòng mộng…
Tàn xuân liễu rũ…
Ngang trái duyên tình…

11.- Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :
Đời tủi hận…
Tiếc thương hồn…
Thôi đành dứt…
Đứt đoạn lìa…
Cười cợt phấn…
Lỡ lầm hương…
Vơi đầy lệ…
Rời rã tim…

12.- Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược:
Tan nát phận…
Xác thân chìm…
Vàng son lụy…
Ngọc gấm vùi…
Mang khổ trí…
Đắm say lòng…
Tàn xuân liễu…
Ngang trái duyên…


13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Tim sầu phận nát tan…
Lệ đẫm chìm thân xác…
Hương sắc lụy son vàng…
Phấn hoa vùi gấm ngọc…
Lìa mê trí khổ mang…
Dứt mộng lòng say đắm…
Hồn rũ liễu xuân tàn…
Hận tình duyên trái ngang…
14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Duyên tình hận tủi đời…
Liễu rũ hồn thương tiếc…
Lòng mộng dứt đành thôi…
Trí mê lìa đoạn đứt…
Vùi hoa phấn cợt cười…
Lụy sắc hương lầm lỡ…
Chìm đẫm lệ đầy vơi…
Phận sầu tim rã rời…
15.- Bỏ 3 chữ đầu trong mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :
Sầu phận nát tan…
Đẫm chìm thân xác…
Sắc lụy son vàng…
Hoa vùi gấm ngọc…
Mê trí khổ mang…
Mộng lòng say đắm…
Rũ liễu xuân tàn…
Tình duyên trái ngang…16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :
Tình hận tủi đời…
Rũ hồn thương tiếc…
Mộng dứt đành thôi…
Mê lìa đoạn đứt…
Hoa phấn cợt cười…
Sắc hương lầm lỡ…
Đẫm lệ đầy vơi…
Sầu tim rã rời…

17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :
Phận nát tan…
Chìm thân xác…
Lụy son vàng…
Vùi gấm ngọc…
Trí khổ mang…
Lòng say đắm…
Liễu xuân tàn…
Duyên trái ngang…

18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :
Hận tủi đời…
Hồn thương tiếc…
Dứt đành thôi…
Lìa đoạn đứt…
Phấn cợt cười…
Hương lầm lỡ…
Lệ đầy vơi…
Tim rã rời…

19.- Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :
Rời rã tim…
Vơi đầy lệ…
Lỡ lầm hương…
Cười cợt phấn…
Đứt đoạn lìa…
Thôi đành dứt…
Tiếc thương hồn…
Đời tủi hận…
20.- Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :
Ngang trái duyên…
Tàn xuân liễu…
Đắm say lòng…
Mang khổ trí…
Ngọc gấm vùi…
Vàng son lụy…
Xác thân chìm…
Tan nát phận…

21.- Đọc Xuôi như thơ tự do :
Đời tủi…
Hận tình…
Duyên trái ngang…

Tiếc thương…
Hồn rũ…
Liễu xuân tàn…
Thôi đành…
Dứt mộng…
Lòng say đắm…
Đứt đoạn…
Lìa mê…
Trí khổ mang…
Cười cợt…
Phấn hoa…
Vùi gấm ngọc…
Lỡ lầm…
Hương sắc…
Lụy son vàng…
Vơi đầy…
Lệ đẫm…
Chìm thân xác…
Rời rã…
Tim sầu…
Phận nát tan…


22.- Đọc Ngược như thơ tự do :

Tan nát…
Phận sầu…
Tim rã rời…
Xác thân…
Chìm đẫm…
Lệ đầy vơi…

Vàng son…
Lụy sắc…
Hương lầm lỡ…
Ngọc gấm…
Vùi hoa…
Phấn cợt cười…
Mang khổ…
Trí mê…
Lìa đoạn đứt…
Đắm say…
Lòng mộng…
Dứt đành thôi…
Tàn xuân…
Liễu rũ…
Hồn thương tiếc…
Ngang trái…
Duyên tình…
Hận tủi đời…

B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “MỘNG RÃ RỜI” SẮP
XẾP THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :


Bài “Bát Cú 1” :
Hận tủi tình đời phận nát tan,
Đầy vơi lệ đẫm xác thân tàn.
Lìa mê đoạn đứt lòng say dứt,
Đắm mộng đành thôi trí khổ mang.
Lầm lỡ sắc hương vùi gấm ngọc,
Cợt cười hoa phấn lụy son vàng.
Tiếc thương sầu rũ chìm xuân liễu,
Rời rã tim hồn duyên trái ngang.
Bài “Bát Cú 2” :
Ngang trái tình duyên mộng rã rời,
Liễu tàn xuân đẫm lệ đầy vơi.
Hoa vùi ngọc gấm hương lầm lỡ,
Sắc lụy vàng son phấn cợt cười.
Say đắm trí sầu mê đoạn đứt,
Khổ mang lòng hận dứt lìa thôi.
Rũ chìm thân xác đành thương tiếc,
Tan nát hồn tim phận tủi đời.
Bài “Bát Cú 3” :
Tình duyên rời rã liễu xuân tàn,
Tủi phận đầy vơi mộng trái ngang.
Đứt đoạn mê say lòng khổ đắm.
Lìa thôi hận dứt trí sầu mang.
Lỡ lầm hương sắc vùi son phấn.
Cười cợt gấm hoa lụy ngọc vàng.
Tiếc xác thân chìm tim đẫm lệ.
Đành thương đời nát rũ hồn tan.

Bài “Bát Cú 4” :

Thân sầu lệ tủi phận đầy vơi,
Đoạn đứt hồn tim mộng rã rời.
Say đắm vàng son chìm đẫm xác,
Tiếc thương gấm ngọc rũ tan đời.
Nát vùi hoa phấn xuân lầm lỡ,
Tàn lụy sắc hương liễu cợt cười.
Ngang trái tình duyên đành khổ trí,
Lòng mê mang hận dứt lìa thôi.
Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Hương sắc sầu mê trí rã rời,
Tiếc thương đành tủi phận đầy vơi.
Hồn tim đoạn đứt thân lầm lỡ,
Rũ xác vàng son phấn cợt cười.

Lệ đẫm vùi hoa chìm gấm ngọc,
Tình duyên ngang trái hận lìa thôi.
Đắm say mộng dứt lòng tan nát,
Tàn liễu, xuân mang khổ lụy đời.
Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Lệ ngọc đầy vơi đẫm sắc hương,
Phấn chìm liễu rũ gấm hoa tàn.
Đắm vùi đứt đoạn lòng thương tiếc,
Ngang trái tình duyên khổ lụy mang.

Đời say lầm lỡ sầu mê trí,
Rời rã hồn xuân tim nát tan.
Cười cợt xác thân đành tủi phận,
Thôi lìa hận dứt mộng son vàng.
Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Sắc hương vùi đẫm lệ đầy vơi,
Say đắm lòng xuân trí rã rời.
Đoạn đứt phấn hoa tàn ngọc gấm,
Vàng son dứt phận khổ lìa thôi.

Xác thân mang lụy tình ngang trái,
Lầm lỡ đành mê liễu cợt cười.
Hận tủi chìm duyên thương tiếc mộng,
Hồn tim tan nát rũ sầu đời.
Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Phấn vùi liễu rũ tiếc lòng thương,
Lầm lỡ tình duyên tim nát tan.
Đẫm lệ đầy vơi đành hận tủi,
Xác thân cười cợt mộng son vàng.

Hồn say đoạn đứt sầu mê trí,
Ngang trái lìa thôi khổ lụy mang.
Dứt phận đời xuân rời rã ngọc,
Gấm hoa chìm đắm sắc hương tàn.
Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Lòng thương tiếc, gấm hoa khổ lụy,
Lỡ phấn hương, lầm trí hận mang.
Đầy vơi lệ đẫm xuân tàn,
Tủi sầu đứt đoạn trái ngang mộng chìm,
Đành liễu rũ, hồn tim tan nát,
Sắc ngọc vùi, thân xác rã rời.
Đời mê phận dứt lìa thôi,
Tình duyên say đắm cợt cười vàng son.
Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Mộng vùi say, phấn hoa lầm lỡ,
Lòng tiếc thương, lìa rũ son vàng.
Đành thôi đoạn đứt tình tan,
Hồn tim mang hận duyên tàn xác thân.
Phận liễu dứt, chìm xuân lụy đắm,
Nát đời mê, ngọc gấm cợt cười.
Tủi sầu đẫm lệ đầy vơi,
Trái ngang khổ trí rã rời sắc hương.

Bài “Lục Bát 1” :

Phận chìm lỡ mộng vàng son,
Nát tan đoạn đứt tim hồn đời xuân.
Đắm mê cười cợt xác thân,
Vùi say hoa phấn trí lầm hận mang.
Tình duyên khổ lụy trái ngang,
Tủi sầu ngọc gấm rũ tàn đành thôi.
Dứt lìa lệ đẫm đầy vơi,
Thương lòng tiếc liễu rã rời sắc hương. .
Bài “Lục Bát 2” :
Lòng xuân đoạn đứt tim hồn,
Trí vùi say đắm vàng son liễu tàn.
Đành mê lầm lỡ sắc hương,
Tủi sầu hoa phấn trái ngang phận đời.
Nát tan mộng dứt cợt cười,
Ngọc chìm gấm rũ rã rời xác thân.
Vơi đầy khổ lụy hận mang,
Lìa thôi lệ đẫm tiếc thương duyên tình.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

2009-07-28 06:35:47Rating: 2.2/5 (37 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quantho.net nữa.)bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt

 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh
 Qua Cầu Đắng Cay - hàn thiên lương
 Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh
 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ
 TẦU NÔ MỘ KHÚC - tâm thanh
 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà - tâm thanh

phụ trách quán thơ
Huệ Thu
saimonchunhan@gmail.com

Follow Us


 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 Chùm Thơ Thiếu Nhi - nguyễn lãm thắng
 Mỗi Năm Thêm Tuổi - Võ Đình Tiên, Lê Kim, Githéa
 Hậu giang thương nhớ - phạm thành tính
 HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu, hà thượng nhân
 Ngỡ Mắt Môi Xưa [Thi tập] - võ thạnh văn
 Về Quê Hương An Giang - đông hòa-nguyễn chí hiệp
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG - mai huyền nga, tha nhân


trang chính    100 tác phẩm mới Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)