Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt
 Cuộc Lữ Hành Trên Đất - Vũ Đức Tô Châu
 Cám ơn người (*) - Quốc Việt
 Mùa xuân qua đồng cỏ - Vũ Đức Tô Châu
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Quốc Việt
 Ca dao Ngụy văn Thà - Quốc Việt
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Valentine day không có em - quang hy
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Hương Rơm - quang hy
 Hoàng Lan - quang hy
 Phố Cũ Trong Mưa - quang hy
 Liều - quang hy
 Cali – Mưa Trên Ngày Tháng Cũ... - MH Hoài Linh Phương
 Tâm Khúc Tình Ta. - MH Hoài Linh Phương
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG - Viên Thức, huệ thu
 Chút hương hoa bên kia trời cũ. - MH Hoài Linh Phương
 Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân. - MH Hoài Linh Phương
quantho.net__________

Tác phẩm: 5634
Trang: 5818
Tác giả: 593


bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt


Huệ Thu xin giới thiệu đến bạn đọc
nằm mơ / Khỉ nhỏ / em đã noí / tháng tư
Thể loại: thơ mới hiện đại Việt Nam
Tác giả: Vien Duy Nguyen

Xin lưu ý: Là một Quán thơ, nên những bài thơ của các thi khách gửi đến hằng ngày, nếu nội dung không có ác ý và lời lẽ không làm tỗn thương ai , chúng tôi sẽ post lên trang của quantho.net trong tuần đó , tuy nhiên quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những bài thơ ấy , bài nào nếu quý khách thấy không chấp nhận được xin email cho ban biên tập biết rõ lý do , ban biên tập Văn tuyển chúng tôi luôn hoan nghinh những ý kiến xây dựng và đóng góp của quý vị. Những bài đã post lên những ngày tháng trước vẫn còn lưu lại, chúng tôi không xóa, quý vị có thể vào thư mục search tên tác giả và sẽ tìm thấy bài hay tác giả mà quý vị muốn tìm.

www.QuanTho.net


 

 

Khóc Tình Thơ

» Tác giả: nhật hồng nguyễn thanh vân
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ chuyển thể
» Số lần xem: 9356

1. Khóc Tình Thơ

(Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Đọc xuôi :

Thơ tình khóc liễu gọi hờn hoa,
Khổ lụy hồn tan nát ngọc ngà.
Mơ mộng héo tàn son phấn nhạt.
Nhớ nhung chìm lạnh tuyết sương pha, ........
Mưa buồn hận tủi niềm hiu hắt.
Gió rũ sầu thương nỗi thiết tha.
Thờ thẩn sắc hương mùi cảm mến.
Tơ lòng thấm máu lệ chan hòa !

2.- Đọc Ngược :

Hòa chan lệ máu thấm lòng tơ.
Mến cảm mùi hương sắc thẩn thờ.
Tha thiết nỗi thương sầu rũ gió,
Hắt hiu niềm tủi hận buồn mưa.
Pha sương tuyết lạnh chìm nhung nhớ,
Nhạt phấn son tàn héo mộng mơ.
Ngà ngọc nát tan hồn lụy khổ,
Hoa hờn gọi liễu khóc tình thơ !

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Khóc liễu gọi hờn hoa,
Hồn tan nát ngọc ngà !
Héo tàn son phấn nhạt,
Chìm lạnh tuyết sương pha.
Hận tủi niềm hiu hắt,
Sầu thương nỗi thiết tha.
Sắc hương mùi cảm mến,
Thấm máu lệ chan hòa !


4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Lệ máu thấm lòng tơ,
Mùi hương sắc thẩn thờ.
Nỗi thương sầu… rũ gió,
Niềm tủi hận… buồn mưa.
Tuyết lạnh… chìm nhung nhớ,
Son tàn… héo mộng mơ.
Nát tan hồn lụy khổ,
Gọi liễu… khóc tình thơ !


5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Liễu gọi hờn hoa,
Tan nát ngọc ngà.
Tàn son phấn nhạt,
Lạnh tuyết sương pha.
Tủi niềm hiu hắt,
Thương nỗi thiết tha.
Hương mùi cảm mến,
Máu lệ chan hòa.


6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Máu thấm lòng tơ,
Hương sắc thẩn thờ.
Thương sầu rũ gió,
Tủi hận buồn mưa.
Lạnh chìm nhung nhớ,
Tàn héo mộng mơ.
Tan hồn lụy khổ,
Liễu khóc tình thơ.


7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Gọi hờn hoa,
Nát ngọc ngà.
Son phấn nhạt,
Tuyết sương pha.
Niềm hiu hắt,
Nỗi thiết tha.
Mùi cảm mến,
Lệ chan hòa.


8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Thấm lòng tơ,
Sắc thẩn thờ.
Sầu rũ gió,
Hận buồn mưa.
Chìm nhung nhớ,
Héo mộng mơ.
Hồn lụy khổ,
Khóc tình thơ.


9.- Bỏ 3 chữ cuối của bài xuôi :

Thơ tình khóc liễu,
Khổ lụy hồn tan.
Mơ mộng héo tàn,
Nhớ nhung chìm lạnh.
Mưa buồn hận tủi,
Gió rũ sầu thương.
Thờ thẩn sắc hương,
Tơ lòng thấm máu.10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Hòa chan lệ máu,
Mến cảm mùi hương.
Tha thiết nỗi thương,
Hắt hiu niềm tủi.
Pha sương tuyết lạnh,
Nhạt phấn son tàn.
Ngà ngọc nát tan,
Hoa hờn gọi liễu.


11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Tơ lòng thấm máu,
Thờ thẩn sắc hương.
Gió rũ sầu thương,
Mưa buồn hận tủi.
Nhớ nhung chìm lạnh,
Mơ mộng héo tàn.
Khổ lụy hồn tan,
Thơ tình khóc liễu.


12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Hoa hờn gọi liễu,
Ngà ngọc nát tan.
Nhạt phấn son tàn,
Pha sương tuyết lạnh.
Hắt hiu niềm tủi,
Tha thiết nỗi thương.
Mến cảm mùi hương,
Hòa chan lệ máu.

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Thấm máu lệ chan hòa,
Sắc hương mùi cảm mến.
Sầu thương nỗi thiết tha,
Hận tủi niềm hiu hắt.
Chìm lạnh tuyết sương pha,
Héo tàn son phấn nhạt.
Hồn tan nát ngọc ngà,
Khóc liễu gọi hờn hoa.


14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Gọi liễu khóc tình thơ,
Nát tan hồn lụy khổ.
Son tàn… héo mộng mơ,
Tuyết lạnh… chìm nhung nhớ.
Niềm tủi hận buồn mưa,
Nỗi thương sầu rũ gió.
Mùi hương sắc thẩn thờ,
Lệ máu thấm lòng tơ !


15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu bài xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Máu lệ chan hòa,
Hương mùi cảm mến.
Thương nỗi thiết tha,
Tủi niềm hiu hắt.
Lạnh tuyết sương pha,
Tàn son phấn nhạt.
Tan nát ngọc ngà,
Liễu gọi hờn hoa.


16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Liễu khóc tình thơ,
Tan hồn lụy khổ.
Tàn héo mộng mơ,
Lạnh chìm nhung nhớ.
Tủi hận buồn mưa,
Thương sầu rũ gió.
Hương sắc thẩn thờ,
Máu thấm lòng tơ !


17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Lệ chan hòa,
Mùi cảm mến.
Nỗi thiết tha,
Niềm hiu hắt.
Tuyết sương pha,
Son phấn nhạt.
Nát ngọc ngà,
Gọi hờn hoa.


18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Khóc tình thơ,
Hồn lụy khổ.
Héo mộng mơ,
Chìm nhung nhớ.
Hận buồn mưa,
Sầu rũ gió.
Sắc thẩn thờ,
Thấm lòng tơ.19.- Đọc xuôi như thơ tự do :

Thơ tình…
Khóc liễu…
Gọi hờn hoa !

Khổ lụy…
Hồn tan…
Nát ngọc ngà !

Mơ mộng…
Héo tàn…
Son phấn nhạt !

Nhớ nhung…
Chìm lạnh…
Tuyết sương pha !

Mưa buồn…
Hận tủi…
Niềm hiu hắt !

Gió rũ…
Sầu thương…
Nỗi thiết tha !

Thờ thẩn…
Sắc hương…
Mùi cảm mến !

Tơ lòng…
Thấm máu…
Lệ chan hòa !20.- Đọc ngược như thơ tự do :

Hòa chan…
Lệ máu…
Thấm lòng tơ !

Mến cảm…
Mùi hương…
Sắc thẩn thờ !

Tha thiết…
Nỗi thương…
Sầu rũ gió !

Hắt hiu…
Niềm tủi…
Hận buồn mua !

Pha sương…
Tuyết lạnh…
Chìm nhung nhớ !

Nhạt phấn…
Son tàn…
Héo mộng mơ !

Ngà ngọc…
Nát tan…
Hồn khổ lụy !

Hoa hờn…
Gọi liễu…
Khóc tình thơ !


B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “KHÓC TÌNH THƠ”, SẮP
XẾP LẠI THÀNH NHỮNG BÀI THƠ KHÁC NHƯ :Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Thơ tình gọi liễu khóc hờn hoa,
Thờ thẩn hồn tan nát ngọc ngà.
Nhạt phấn tàn son niềm lụy khổ,
Mưa buồn thấm lệ máu chan hòa

Nhớ nhung cảm mến mùi hương sắc,
Gió hắt hiu lòng nỗi thiết tha.
Mơ mộng héo sầu thương hận tủi,
Tơ chìm rũ lạnh tuyết sương pha.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Tơ lòng thấm lạnh sương pha tuyết,
Mưa gió sầu thương liễu tủi hờn.
Sắc ngọc ngà hòa chan lệ máu,
Héo tàn hương phấn hận chìm son.

Nhớ nhung khổ lụy buồn hiu hắt,
Cảm mến mùi hoa nỗi thẩn thờ.
Nhạt rũ niềm mơ tan nát mộng,
Gọi hồn tha thiết khóc tình thơ.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Mộng hờn khóc liễu thấm tình tơ,
Sắc héo tàn hương gọi thẩn thờ.
Son phấn nhạt mùi pha lệ máu,
Ngọc ngà tan nát lạnh chìm mơ.

Nhớ nhung khổ lụy buồn tha thiết,
Cảm mến lòng thương nỗi gió mưa.
Hiu hắt sầu hoa niềm hận tủi,
Hòa chan sương tuyết rũ hồn thơ.


Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Mưa buồn liễu héo tuyết pha sương,
Hòa thấm mùi hoa nhạt sắc hương.
Tha thiết sầu son chìm phấn lạnh,
Hắt hiu gió rũ nỗi hờn thương.

Tàn mơ hận tủi niềm nhung nhớ,
Khóc gọi tình thơ máu lệ chan.
Cảm mến lòng tơ thờ thẩn mộng,
Ngọc ngà khổ lụy nát hồn tan.


Bài “Bát Cú 1” :

Liễu hờn hoa khóc gọi tình thơ !
Khổ lụy hồn tan sắc thẩn thờ.
Phấn nhạt tàn son sầu lạnh gió,
Sương pha rũ tuyết héo buồn mưa.
Hắt hiu nỗi hận chìm nhung nhớ,
Tha thiết niềm thương nát mộng mơ.
Cảm mến mùi hương ngà ngọc tủi,
Hòa chan lệ máu thấm lòng tơ.


Bài “Bát Cú 2” :

Liễu héo tơ buồn hận tuyết sương,
Gọi hồn thơ khóc lệ hòa chan.
Mưa tàn sắc rũ niềm nhung nhớ,
Gió nhạt mùi pha nỗi mến thương.
Thờ thẩn mộng sầu son phấn nát,
Hắt hiu tình khổ ngọc ngà tan !
Tủi hờn máu thấm hoa chìm lạnh,
Tha thiết lòng mơ cảm lụy hương !Bài “Bát Cú 3” :

Hoa hờn liễu khóc nát lòng tơ.
Cảm mến mùi hương sắc thẩn thờ.
Tuyết rũ sương pha tàn héo gió.
Son chìm phấn nhạt lạnh buồn mưa.
Thiết tha nỗi hận sầu nhung nhớ,
Hiu hắt niềm thương thấm mộng mơ.
Khổ lụy hồn tan ngà ngọc tủi,
Chan hòa lệ máu gọi tình thơ.


Bài “Bát Cú 4” :

Sắc héo hoa chìm lạnh tuyết sương,
Tủi hờn máu thấm lệ hòa chan.
Hắt hiu tình khổ niềm nhung nhớ,
Thờ thẩn mộng sầu nỗi mến thương !
Gió nhạt tơ buồn son phấn nát,
Mưa tàn liễu rũ ngọc ngà tan !
Gọi hồn thơ khóc pha mùi hận
Tha thiết lòng mơ cảm lụy hương.Bài “Bát Cú 5” :

Lệ hòa chan máu lụy tình thơ !
Cảm mến mùi hương thấm sắc tơ.
Son nhạt phấn chìm hiu hắt gió,
Tuyết pha sương rũ héo tàn mưa.
Khổ niềm nhung nhớ hồn tha thiết,
Hận nỗi buồn thương mộng thẩn thờ.
Ngà ngọc tủi sầu tan nát liễu,
Gọi hoa hờn khóc lạnh lòng mơ.Bài “Bát Cú 6” :

Tha thiết hồn mơ nỗi cảm hương,
Tủi lòng thơ gọi lệ hòa chan.
Thẩn thờ liễu héo sầu nhung nhớ,
Hiu hắt tơ buồn lụy mến thương.
Son phấn nát mùi pha gió nhạt
Ngọc ngà tan sắc lạnh mưa tàn
Khóc niềm máu thấm hoa hờn rũ
Tình khổ mộng chìm hận tuyết sương !Bài “Lục Bát 1” :

Lụy hòa chan… khóc tình thơ !
Mùi hương cảm mến lòng mơ ngọc ngà.
Mộng chìm rũ tuyết… máu pha
Phấn hờn son gọi hận hoa… thẩn thờ
Nỗi buồn tủi khổ sắc tơ,
Nhạt niềm nhung nhớ gió mưa héo tàn.
Thiết tha liễu nát hồn tan,
Sương hiu hắt lạnh lệ thương thấm sầu !


Bài “Lục Bát 2” :

Tình thơ khóc máu hòa chan,
Lòng mơ cảm mến mùi hương ngọc ngà.
Phấn hờn son nhạt lụy pha,
Thẩn thờ tuyết lạnh gọi hoa thấm sầu
Nhớ nhung tha thiết sắc tơ,
Liễu buồn rũ nát gió mưa héo tàn.
Nỗi niềm tủi khổ lệ thương,
Sương hiu hắt hận hồn tan mộng chìm.


Bài “Lục Bát 3” :

Sương hiu hắt gọi hồn tan,
Nỗi niềm tủi khổ khóc hương ngọc ngà.
Lụy hờn phấn nhạt son pha,
Nhớ nhung cảm mến mùi hoa thẩn thờ.
Gió mưa rũ nát lòng mơ
Mộng chìm tuyết lạnh sắc tơ héo tàn.
Thấm sầu máu hận hòa chan,
Tình thơ tha thiết lệ thương liễu buồn.


Bài “Lục Bát 4” :

Tuyết sương lạnh thấm ngọc ngà,
Nhạt mùi cảm mến máu pha lệ hờn.
Chan hòa liễu khóc tình son,
Mơ chìm lụy khổ gọi hồn nát tan.
Gió mưa hiu hắt buồn thương,
Héo sầu nhung nhớ mộng tàn rũ tơ.
Nỗi niềm tủi hận lòng thơ,
Thiết tha hương phấn thẩn thờ sắc hoa.


Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Lệ chan hòa, khóc thơ mến cảm,
Hắt hiu hồn, sương thấm thiết tha.
Gọi hờn… tan nát liễu hoa,
Mộng chìm tuyết lạnh, máu pha rũ tàn !
Lòng tủi hận, mùi hương son phấn,
Nỗi buồn thương, thờ thẩn sắc tơ.
Nhạt niềm nhung nhớ tình mơ…
Ngọc ngà khổ lụy, gió mưa héo sầu !


Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Lòng khổ lụy, mùi hương tình hận
Lệ hòa chan, sương thấm máu pha.
Thơ sầu cảm mến thiết tha,
Nhớ nhung liễu gọi hồn hoa rũ tàn.
Thương ngà ngọc, tủi hờn son phấn,
Nỗi hắt hiu thờ thẩn gió mưa.
Tuyết buồn nhạt héo sắc tơ,
Khóc tan nát mộng niềm mơ lạnh chìm.

Bài “Song Thất Lục Bát 3” :

Liễu gọi hờn khóc tơ mộng nát,
Sắc héo sầu hiu hắt hồn hoa.
Son chìm thấm rũ sương pha,
Hận mùi lệ máu chan hòa phấn hương.
Thờ thẩn nỗi buồn thương tha thiết,
Ngọc ngà tan lạnh tuyết tàn mơ.
Nhớ nhung khổ lụy tình thơ,
Nhạt niềm cảm mến gió mưa tủi lòng.

Bài “Song Thất Lục Bát 4” :

Sương thấm lạnh, nỗi buồn hiu hắt,
Tàn mộng mơ, tan nát hồn hoa.
Thương mùi son phấn ngọc ngà,
Hương chìm tuyết rũ, máu pha lệ lòng.
Niềm cảm mến, nhớ nhung thờ thẩn,
Héo nhạt tình, khổ hận sắc tơ,
Thiết tha liễu gọi gió mưa,
Chan hòa lụy khóc sầu thơ tủi hờn.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

2009-06-02 08:49:30Rating: 2.2/5 (30 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quantho.net nữa.)bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt

 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh
 Qua Cầu Đắng Cay - hàn thiên lương
 Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh
 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ
 TẦU NÔ MỘ KHÚC - tâm thanh
 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà - tâm thanh

phụ trách quán thơ
Huệ Thu
saimonchunhan@gmail.com

Follow Us


 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 Chùm Thơ Thiếu Nhi - nguyễn lãm thắng
 Mỗi Năm Thêm Tuổi - Võ Đình Tiên, Lê Kim, Githéa
 Hậu giang thương nhớ - phạm thành tính
 HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu, hà thượng nhân
 Ngỡ Mắt Môi Xưa [Thi tập] - võ thạnh văn
 Về Quê Hương An Giang - đông hòa-nguyễn chí hiệp
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 GIỌT SẦU QUÊ HƯƠNG - mai huyền nga, tha nhân


trang chính    100 tác phẩm mới Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)