Nam quan hành (1) (2) & (3) - Quốc Việt
 Cuộc Lữ Hành Trên Đất - Vũ Đức Tô Châu
 Cám ơn người (*) - Quốc Việt
 Mùa xuân qua đồng cỏ - Vũ Đức Tô Châu
 Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Quốc Việt
 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Ca dao Ngụy văn Thà - Quốc Việt
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Valentine day không có em - quang hy
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Hương Rơm - quang hy
 Hoàng Lan - quang hy
 Phố Cũ Trong Mưa - quang hy
 Liều - quang hy
 Cali – Mưa Trên Ngày Tháng Cũ... - MH Hoài Linh Phương
 Tâm Khúc Tình Ta. - MH Hoài Linh Phương
 KHÔNG CÓ CŨNG KHÔNG KHÔNG - Viên Thức, huệ thu
 Chút hương hoa bên kia trời cũ. - MH Hoài Linh Phương
 Ở Một Nơi Không Có Mùa Xuân. - MH Hoài Linh Phương
 Khúc Trầm Luân - Vũ Đức Tô Châu
quantho.net__________

Tác phẩm: 5634
Trang: 5818
Tác giả: 593


bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt


Huệ Thu xin giới thiệu đến bạn đọc
Cảm Ơn Anh Sáng Xuân Này
Thể loại: thơ lục bát
Tác giả: ngọc bích

XIN LƯU Ý: TẤT CẢ NHỮNG FILE ÂM THANH, VIDEO .... XIN TRẢ CHI PHÍ 10 USD CHO MỖI FILE KHI ĐĂNG TRÊN WEB QUÁN THƠ. CHÂN THÀNH CẢM TẠ !

www.QuanTho.net


 

 

MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG (Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)

» Tác giả: nhật hồng nguyễn thanh vân
» Dịch giả:
» Thể lọai: thơ chuyển thể
» Số lần xem: 8850

1. MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG (Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác)

A.- CÁC CÁCH ĐỌC :

1.- Đọc Xuôi :

Lâng lâng thoảng gió chuyển mùa sang, ......
Nắng nhạt mầu mây sắc chứa chan.
Nhân thế đẹp mừng hoa nở nhụy,
Đất trời vui thắm liễu đưa hương.
Ngân ca nhịp trổi đàn ngây ngất,
Điệu nhạc hòa ngâm khúc mến thương.
Dâng trọn tơ lòng say ngọc phiếm,
Xuân chào đón mộng gởi tình vương.

2.- Đọc Ngược :

Vương tình gởi mộng đón chào Xuân,
Phiếm ngọc say lòng tơ trọn dâng.
Thương mến khúc ngâm hòa nhạc điệu.
Ngất ngây đàn trổi nhịp ca ngân.
Hương đưa liễu thắm vui trời đất.
Nhụy nở hoa mừng đẹp thế nhân.
Chan chứa sắc mây mầu nhạt nắng.
Sang mùa chuyển gió thoảng lâng lâng.

3.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của Bài Xuôi :

Thoảng gió chuyển mùa sang,
Mầu mây sắc chứa chan.
Đẹp mừng hoa nở nhụy,
Vui thắm liễu đưa hương.
Nhịp trổi đàn ngây ngất,
Hòa ngâm khúc mến thương.
Tơ lòng say ngọc phiếm,
Đón mộng gởi tình vương.

4.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu của Bài Ngược :

Gởi mộng đón chào Xuân,
Say lòng tơ trọn dâng.
Khúc ngâm hòa nhạc điệu,
Đàn trổi nhịp ca ngân.
Liễu thắm vui trời đất,
Hoa mừng đẹp thế nhân.
Sắc mây mầu nhạt nắng,
Chuyển gió thoảng lâng lâng.

5.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Gió chuyển mùa sang,
Mây sắc chứa chan.
Mừng hoa nở nhụy,
Thắm liễu đưa hương.
Trổi đàn ngây ngất,
Ngâm khúc mến thương.
Lòng say ngọc phiếm,
Mộng gởi tình vương.

6.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Mộng đón chào Xuân,
Lòng tơ trọn dâng.
Ngâm hòa nhạc điệu,
Trổi nhịp ca ngân,
Thắm vui trời đất,
Mừng đẹp thế nhân.
Mây mầu nhạt nắng,
Gió thoảng lâng lâng.

7.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi :

Chuyển mùa sang,
Sắc chứa chan.
Hoa nở nhụy,
Liễu đưa hương.
Đàn ngây ngất,
Khúc mến thương.
Say ngọc phiếm,
Gởi tình vương.

8.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược :

Đón chào Xuân,
Tơ trọn dâng.
Hòa nhạc điệu,
Nhịp ca ngân.
Vui trời đất,
Đẹp thế nhân.
Mầu nhạt nắng,
Thoảng lâng lâng.

9.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi :

Lâng lâng thoảng gió,
Nắng nhạt mầu mây.
Nhân thế đẹp mừng,
Đất trời vui thắm.
Ngân ca nhịp trổi,
Điệu nhạc hòa ngâm.
Dâng trọn tơ lòng,
Xuân chào đón mộng.

10.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược :

Vương tình gởi mộng,
Phiếm ngọc say lòng.
Thương mến khúc ngâm,
Ngất ngây đàn trổi.
Hương đưa liễu thắm,
Nhụy nở hoa mừng.
Chan chứa sắc mây,
Sang mùa chuyển gió.

11.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Xuân chào đón mộng,
Dâng trọn tơ lòng.
Điệu nhạc hòa ngâm,
Ngân ca nhịp trổi.
Đất trời vui thắm,
Nhân thế đẹp mừng.
Nắng nhạt mầu mây,
Lâng lâng thoảng gió.

12.- Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Sang mùa chuyển gió,
Chan chứa sắc mây.
Nhụy nở hoa mừng,
Hương đưa liễu thắm.
Ngất ngây đàn trổi,
Thương mến khúc ngâm.
Phiếm ngọc say lòng,
Vương tình gởi mộng.

13.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Đón mộng gởi tình vương,
Tơ lòng say ngọc phiếm
Hòa ngâm khúc mến thương,
Nhịp trổi đàn ngây ngất.
Vui thắm liễu đưa hương,
Đẹp mừng hoa nở nhụy.
Mầu mây sắc chứa chan,
Thoảng gió chuyển mùa sang.

14.- Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Chuyển gió thoảng lâng lâng,
Sắc mây mầu nhạt nắng.
Hoa mừng đẹp thế nhân,
Liễu thắm vui trời đất.
Đàn trổi nhịp ca ngân,
Khúc ngâm hòa nhạc điệu.
Say lòng tơ trọn dâng,
Gởi mộng đón chào Xuân.

15.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Mộng gởi tình vương,
Lòng say ngọc phiếm.
Ngâm khúc mến thương,
Trổi đàn ngây ngất.
Thắm liễu đưa hương,
Mừng hoa nở nhụy.
Mây sắc chứa chan,
Gió chuyển mùa sang.

16.- Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Gió thoảng lâng lâng,
Mây mầu nhạt nắng.
Mừng đẹp thế nhân,
Thắm vui trời đất.
Trổi nhịp ca ngân,
Ngâm hòa nhạc điệu.
Lòng tơ trọn dâng,
Mộng đón chào xuân.

17.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Xuôi,
và đọc từ câu dưới lên :

Gởi tình vương,
Say ngọc phiếm.
Khúc mến thương,
Đàn ngây ngất.
Liễu đưa hương,
Hoa nở nhụy.
Sắc chứa chan,
Chuyển mùa sang.

18.- Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu Bài Ngược,
và đọc từ câu dưới lên :

Thoảng lâng lâng,
Mầu nhạt nắng.
Đẹp thế nhân,
Vui trời đất.
Nhịp ca ngân,
Hòa nhạc điệu.
Tơ trọn dâng,
Đón chào Xuân.

19.- Đọc Xuôi như thơ tự do :

Lâng lâng…
Thoảng gió…
Chuyển mùa sang…

Nắng nhạt…
Mầu mây…
Sắc chứa chan…

Nhân thế…
Đẹp mừng…
Hoa nở nhụy…

Đất trời…
Vui thắm…
Liễu đưa hương…

Ngân ca…
Nhịp trổi
Đàn ngây ngất…

Điệu nhạc…
Hòa ngâm…
Khúc mến thương…

Dâng trọn…
Tơ lòng…
Say ngọc phiếm…

Xuân chào…
Đón mộng…
Gởi tình vương…

20.- Đọc Ngược như thơ tự do :

Vương tình…
Gởi mộng…
Đón chào Xuân…

Phiếm ngọc…
Say lòng…
Tơ trọn dâng…

Thương mến…
Khúc ngâm…
Hòa nhạc điệu…

Ngất ngây…
Đàn trổi…
Nhịp ca ngân…

Hương đưa…
Liễu thắm…
Vui trời đất…

Nhụy nở…
Hoa mừng…
Đẹp thế nhân…

Chan chứa…
Sắc mây…
Mầu nhạt nắng…

Sang mùa…
Chuyển gió…
Thoảng lâng lâng…

B.- DÙNG 56 CHỮ CỦA BÀI “MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG”
SẮP XẾP LẠI THÀNH CÁC BÀI THƠ KHÁC NHƯ :

Bài “Bát Cú 1” :

Xuân chào gió thoảng chuyển mùa sang,
Dâng trọn lòng tơ liễu chứa chan.
Trổi nhịp ca ngân ngây ngất khúc,
Ngâm hòa nhạc điệu mến thương đàn.
Thế nhân vui thắm hoa đưa sắc,
Trời đất đẹp mừng nhụy nở hương.
Gởi mộng lâng lâng say phiếm ngọc,
Đón mầu mây nhạt nắng tình vương.

Bài “Bát Cú 2” :

Sang mùa chuyển gió thoảng lâng lâng,
Mừng trọn lòng vui trổi khúc ngân.
Nhạc thắm tơ đàn hương sắc nở.
Nhịp hòa ngọc phiếm nhụy hoa dâng.
Chứa chan mộng gởi say trời đất.
Ngây ngất tình đưa đẹp thế nhân.
Nắng nhạt mầu vương mây đón liễu,
Ngâm ca thương mến điệu chào xuân.


Bài “Bát Cú 3” :

Nắng nhạt chào xuân liễu chứa chan,
Tình dâng trọn ngọc đón mùa sang.
Lâng lâng chuyển nhịp ngân ca trổi,
Ngây ngất hòa ngâm điệu nhạc vương.
Trời đất đẹp mừng hoa nở nhụy.
Thế nhân vui gởi sắc đưa hương.
Mộng lòng gió thoảng mầu mây thắm.
Tơ phiếm đàn say khúc mến thương.

Bài “Bát Cú 4” :

Thương mến đàn vương trọn phiếm xuân.
Đất trời hòa điệu thoảng lâng lâng.
Ngất ngây hương nhụy ngâm ca trổi.
Chan chứa tình hoa nhịp khúc ngân.
Nhạc gởi sắc mừng mây gió chuyển.
Lòng say thắm nở ngọc tơ dâng.
Sang mùa nắng nhạt đưa mầu liễu.
Mộng đẹp đón chào vui thế nhân.

Bài “Tứ Tuyệt 1” :

Chào xuân liễu thắm nhụy đưa hương,
Ngây ngất đàn ngân nhịp mến thương.
Mây chuyển đẹp hòa say nắng nhạt,
Thế nhân mừng gió thoảng mùa sang.

Mộng lòng trổi nhạc lâng lâng điệu,
Đón nở mầu hoa sắc chứa chan.
Dâng trọn ngâm ca tơ phiếm ngọc,
Đất trời vui gởi khúc tình vương.

Bài “Tứ Tuyệt 2” :

Hương đưa nhụy thắm liễu chào xuân.
Sắc ngọc tơ hòa khúc trọn dâng.
Mây nhạt mầu sang mùa thoảng gió,
Đất trời chuyển gởi nắng lâng lâng.

Ca ngâm trổi điệu mừng hoa nở.
Chan chứa tình vương đẹp thế nhân.
Thương mến lòng vui say đón mộng,
Ngất ngây phiếm nhạc nhịp đàn ngân.

Bài “Tứ Tuyệt 3” :

Ngọc tơ hòa điệu nhịp đàn ngân,
Nắng nhạt chào mây nở thắm xuân.
Gió thoảng mến thương vui phiếm nhạc,
Lòng lâng lâng trổi khúc ca ngâm.

Liễu mừng nhân thế chuyển mùa sang
Ngây ngất mầu hoa đẹp chứa chan.
Trời đất trọn dâng say đón mộng,
Sắc đưa hương nhụy gởi tình vương.

Bài “Tứ Tuyệt 4” :

Liễu tơ mừng đẹp đón đưa hương,
Gió thoảng lòng hoa sắc chứa chan.
Nắng nhạt thắm chào xuân nở nhụy,
Điệu vui hòa nhịp chuyển mùa sang.

Ca ngâm trổi khúc nhạc lâng lâng,
Ngây ngất tình vương gởi thế nhân.
Thương mến mầu mây dâng trọn mộng,
Đất trời say phiếm ngọc đàn ngân.

Bài “Song Thất Lục Bát 1” :

Phiếm say mừng, đón mây thắm liễu,
Nhạc chứa chan, trổi điệu ca ngâm.
Đất trời hương ngọc thoảng dâng,
Vương lòng gởi khúc thế nhân vui hòa.
Tình nở trọn, nhụy hoa đẹp sắc,
Gió lâng lâng, ngây ngất mầu tơ,
Xuân chào nắng nhạt mộng đưa,
Nhịp đàn ngân chuyển sang mùa mến thương.

Bài “Song Thất Lục Bát 2” :

Gió chào xuân, mầu mây nắng nhạt,
Đất trời dâng, thắm sắc nhụy hoa.
Chuyển mùa gởi nhạc ngâm ca,
Mến thương trọn khúc, vui hòa thế nhân.
Ngọc phiếm mừng, lâng lâng đón liễu,
Nhịp ngân say, trổi điệu đưa sang.
Ngất ngây lòng nở thoảng hương,
Chứa chan mộng đẹp tình vương tơ đàn.

Bài “Lục Bát 1” :

Liễu chào gió thoảng mây vương,
Xuân mừng thắm gởi lòng thương vui hòa.
Đất trời ngọc nhụy nở hoa,
Thế nhân trổi điệu ngâm ca nhịp đàn.
Phiếm say chuyển khúc nhạc ngân,
Lâng lâng mến trọn hương dâng sang mùa.
Chứa chan sắc nhạt mầu tơ,
Ngất ngây nắng đẹp đón đưa mộng tình.

Bài “Lục Bát 2” :

Đất trời nở nhụy tình thương,
Mây mầu nhạt nắng gởi hương sang mùa.
Nhạc mừng chuyển khúc đón đưa,
Lâng lâng thoảng gió liễu tơ vui hòa.
Thế nhân say mến sắc hoa,
Ngất ngây phiếm ngọc ngân ca trổi đàn,
Xuân chào mộng đẹp chứa chan,
Điệu ngâm dâng trọn nhịp vương thắm lòng.

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

2009-04-30 21:48:54Rating: 2.5/5 (33 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quantho.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quantho.net nữa.)bài giới thiệu bài hành / bài ca bảy chữ liên hoàn biên khảo câu đối cổ thi trung hoa cổ thi việt nam Chùm Thơ chùm thơ 7 chữ 8 câu chùm thơ lục bát chùm thơ xướng họa dòng thơ đạo hát nói kịch thơ liên hoàn thất ngôn bát cú nhạc Phân Ưu song thất lục bát tác giả tác giả và tác phẩm Tùy bút tập thơ Tham luận thất ngôn bát cú (7 chữ 8 câu) thất ngôn bát cú thủ vỹ ngâm thể loại khác thi ca thi nhân thuận nghịch độc thơ 4 chữ thơ 5 chữ thơ 6 chữ thơ 7 chữ thơ 8 chữ thơ cho cha mẹ thơ chuyển thể thơ cuộc sống thơ dịch thơ hai câu thơ haiku thơ hình thơ họa thơ hiện thực thơ lục bát thơ mới thơ mới hiện đại Việt Nam thơ nối điêu thơ ngâm thơ nhạc thơ phá thể thơ quê hương thơ tân hình thức thơ tình thơ tình lục bát thơ tứ tuyệt thơ tự do thơ tranh đấu thơ trào phúng thơ truyện thơ xướng họa thơ đoản cú thơ đường thư / thơ tiểu luận tiểu sử Truyện ngắn trường ca trường thiên lục bát trường thiên song thất lục bát trường thiên thất ngôn viết về tác phẩm X.H. thơ vui cuối tuần You Tube Đường Thi Việt

 Đời Sợ Khổ - Nguyên Hữu
 Đợi Hạt Phù Sa - Quốc Việt
 Thi Nhân Hành Khúc / Chúng Tôi Không Muốn Chết - tâm thanh
 Qua Cầu Đắng Cay - hàn thiên lương
 Sơn Tinh Thủy Tinh - Trần Hoan Trinh
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 THẨM ĐỊNH KHÔ THI - tâm thanh
 Đánh Đai Lưng Gầy - Đỗ Anh Thơ
 TẦU NÔ MỘ KHÚC - tâm thanh
 Đà Thảo Khấu Diệt Độc Xà - tâm thanh

phụ trách quán thơ
Huệ Thu
saimonchunhan@gmail.com

Follow Us


 KẺ HÀNH HƯƠNG TỪ ĐỜI ĐẾN THƠ [Trường ca] - nguyễn hoàng đức
 Vui Tuổi Hạc - hà thượng nhân, nhiều tác giả..., Đông Anh
 Bên Trời Lận Đận [Thi tập] - hà thượng nhân
 Ðợi ... Chuyến Ðò Ðã Lỡ - nguyễn hoàng đức
 Chùm Thơ Thiếu Nhi - nguyễn lãm thắng
 Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya - Võ Đình Tiên
 Tình khúc vần " Ông " - nguyên hà
 NGÀY ĐANG MỞ SÁNG [Trường ca] - trần anh thái
 HTN giới thiệu tập thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu, hà thượng nhân
 Mỗi Năm Thêm Tuổi - Võ Đình Tiên, Lê Kim, Githéa


trang chính    100 tác phẩm mới Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)