Lụy Sao Vừa / Ngày Nào Trở Lại

Lụy Sao Vừa

Đọc vần thơ cũ tiếc người xưa 
Lệ ngấm từng trang ngọn bút đưa 
Nhớ có vì ai say tưởng rượu ……
Lòng không sao cả lạnh hơn mưa 
Bạn trong bốn bể hình như thiếu 
Sống kiếp trăm năm nghĩ cũng thừa 
Mình đọc thơ nhau buồn đứt ruột 
Tài hoa thế ấy, lụy sao vừa ?

 

Ngày Nào Trở Lại

Vẫn là cảnh cũ vẫn người xưa 
Một chiếc thuyền con ngọn gió đưa 
Nước lũ vừa tràn về nội cỏ 
Heo may đã ngợp giữa đường mưa 
Chút buồn da diết e không thiếu 
Nỗi nhớ bâng khuâng liệu có thừa 
Vĩ dạ ngày nào mình trở lại 
Bóng ai trước cửa tưởng đâu vừa…

Huệ Thu

Đã xem 552 lần.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*